Търговски представители

Николина Николова

Регионален Мениджър Caparol

гр. Бургас

Телефон:  + 359  0884 733 539

Email: caparol.nivanova@gmail.com

Website: www.caparol.bg


Жасмина Петрова

Търговски представител Caparol

регион Бургас

Телефон:  + 359 894 403 610

Email: zh.petrova@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Румяна Стефанова

Търговски представител Caparol

регион Варна

Телефон:  + 359 882 393 836

Email: r.stefanova@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Веселин Мариев

Търговски представител Caparol

Регион Стара Загора

Телефон:  + 359 896 903 213

Email: v.mariev@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Димитър Пунев

Регионален мениджър Caparol

гр. София

Телефон:  + 359 882 354 919

Email: d.punev@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Димитър Семерджиев

Търговски представител Caparol

Югозападна България

Телефон:  + 359 359 885 611 777

Email: d.semerdjiev@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Йордан Боянов

Търговски представител Caparol

гр. София

Телефон:  + 359 886 479 044

Email: y.boyanov@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Наталия Петкова

Маркетинг и реклама

гр. София

Телефон:  + 359 895 620 021

Email: marketing@caparol.bg

Website: www.caparol.bg